Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności - akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem - 12-13 października 2024 r.

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2024-06-29

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności - akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem - 12-13 października 2024 r.

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem

 

Termin: 12-13 października 2024 r.

 

Tematyka kursu:

 

Kurs zakończony jest egzaminem pisemnym w formie testowej. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym, którego program akredytowany jest przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem.

 

Wykładowcy:

Lekarze i psycholodzy:

Eksperci Medycyny Snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

www.medycynasnu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

www.ipin.edu.pl

Narodowa Fundacja Snu

www.nfs.org.pl

 

Kierownik Kursu:

Joanna Salbert (e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl)

 

Miejsce: Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP) ul. Goplańska 35a, 02-956 Warszawa

 

Koszt kursu:

1200 zł

1100 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (prosimy o opłacenie składek)

Obejmuje:

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na na adres mskrzynska@ipin.edu.pl .Osoby zakwalifikowane na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Rezygnacja z udziału w kursie możliwa jest w terminie 14 dni od przesłania zgłoszenia (Prawo do odstąpienia od umowy). W takim przypadku opłata za kurs zostanie zwrócona.

Program Kursu

 

Zalecana literatura:

Avidan AY, Zee PC., red. wyd. pol. Wichniak A. Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo Medipage. Warszawa 2007.

Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B i wsp. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.  J Sleep Res. 2019; doi: 10.1111/jsr.12967.

Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, Macphee LM, Taylor LM. The attentionintention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review. Sleep Med Rev 2006; 10: 215-245.

Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79.

Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45(2): 211-21.

Fornal-Pawlowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.

Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40: 869-993.

Morin CM, Espie CA. Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment. Springer. 2004.

Perlis ML, Jungquist C, Smith MT, Posner D. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. A Session-by-Session Guide.  Springer New York 2005.

Perlis ML, Posner D, Riemann D, Bastien CH, Teel J, Thase M. Insomnia. Lancet. 2022;400(10357):1047-1060.

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6): 675-700.

Riemann D, Espie CA, Altena E, Arnardottir ES, Baglioni C, Bassetti CLA, Bastien C, Berzina N, Bjorvatn B, Dikeos D, Dolenc Groselj L, Ellis JG, Garcia-Borreguero D, Geoffroy PA, Gjerstad M, Gonçalves M, Hertenstein E, Hoedlmoser K, Hion T, Holzinger B, Janku K, Jansson-Fröjmark M, Järnefelt H, Jernelöv S, Jennum PJ, Khachatryan S, Krone L, Kyle SD, Lancee J, Leger D, Lupusor A, Marques DR, Nissen C, Palagini L, Paunio T, Perogamvros L, Pevernagie D, Schabus M, Shochat T, Szentkiralyi A, Van Someren E, van Straten A, Wichniak A, Verbraecken J, Spiegelhalder K. The European Insomnia Guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. J Sleep Res. 2023;32(6):e14035.

Riemann D, Benz F, Dressle RJ, Espie CA, Johann AF, Blanken TF, Leerssen J, Wassing R, Henry AL, Kyle SD, Spiegelhalder K, Van Someren EJW. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. J Sleep Res. 2022;31(4):e13604.

Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2012.

Szelenberger W. 2006. Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Sen, 2006;6: (Suppl. A) 1-10.

Walacik-Ufnal E , Fornal-Pawłowska M. Pokonaj bezsenność w 6 krokach z terapią poznawczo-behawioralną. Wydawnictwo Poligraf. 2020.

Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015;12(2 2): 90–98.

Wichniak A, Jarema M. Podstawy rozpoznawania i leczenia wybranych zaburzeń snu - Biblioteka Czasopisma Psychiatria. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2018.

Wichniak A, Bieńkowski P, Dąbrowski R, Mastalerz-Migas A, Rymaszewska J. Leczenie bezsenności osób w starszym wieku. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatr Pol. 2023;57(3):495-516.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW