Aktualnosci - Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Aktualności

Data dodania: 2017-11-10

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w zakresie medycyny snu

Na posiedzeniu Zarządu PTBS w dniu 28 kwietnia 2017 r. podjęto decyzję o wznowieniu procedury nadawania certyfikatów PTBS w zakresie medycyny snu w dwóch trybach:

-uznania dotychczasowego dorobku klinicznego i naukowego w zakresie medycyny snu

-zaliczenia kursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i staży klinicznych w ośrodkach rekomendowanych  przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem.

 

Dodatkowo warunkiem otrzymania certyfikatu jest co najmniej trzy letni okres członkostwa w PTBS oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza. Certyfikaty wydawane są na okres 5-letni, następnie muszą zostać odnowione.

 

Plan staży i lista ośrodków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem do ich prowadzenia zostanie ogłoszona na stronie Towarzystwa do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu prosimy o zapoznanie się z formularzem wniosku o przyznanie certyfikatu, a w przypadku dalszych pytań o zwrócenie się do sekretarza Towarzystwa – dr hab. Adama Wichniaka (email:wichniak@ipin.edu.pl

 

Wniosek o przyznanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w zakresie medycyny snu

Data dodania: 2017-09-07

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ 

Spotkanie odbędzie się w dn. 30.09.2017 (sobota) w Sali Konferencyjnej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 9 w Warszawie 

Program spotkania:

9.30-10.00 – rejestracja uczestników, zaktualizowanie danych członków stowarzyszenia, zapisy nowych członków. Deklarację członkowską będzie można wypełnić na miejscu

10.00-10.10 – Powitanie (dr Aleksandra Wierzbicka, Pani Dorota Czajkowska)

10.10-10.40 – Narkolepsja – kryteria diagnostyczne metody terapii (dr Aleksandra Wierzbicka)

10.40-11.00 – działania Europejskiej Sieci Narkolepsji (dr Aleksandra Wierzbicka)

11.00-11.30 – pytania, dyskusja

11.30-12.00 – cele Stowarzyszenia; projekty naukowe, działalność społeczna, integracja pacjentów, rodzin, lekarzy; pozyskiwanie środków finansowych; zmiany w statucie stowarzyszenia

12.00-12.45 – przerwa na kawę/herbatę; dyskusja „w kuluarach”

12.45-15.00 – wybory nowych władz stowarzyszenia; w głosowaniu mogą uczestniczyć dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nowo przyjęte (wymagane jest wypełnienie deklaracji członkowskiej)

15.00 – zakończenie spotkania przy kawie/herbacie

15.00-15.30...

więcej...

Data dodania: 2017-07-16

List Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z przedstawionym projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, obniżającym wycenę procedury medycznej POLISOMNOGRAFIA do kwoty 622,00 zł Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w imieniu Zarządu PTBS złożył wniosek do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wycofanie tego projektu.

List do Ministra Zdrowia

List do Prezesa NFZ

Data dodania: 2017-07-15

POLISOMNOGRAFIA – szósty kurs z Medycyny Snu PTBS

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna organizację następnego, już szóstego, kursu POLISOMNOGRAFIA.
Jest to pierwszy z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

 

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

 

Kalendarium kursu POLISOMNOGRAFIA:

I spotkanie – 21-22.10.2017

II spotkanie – 4-5.11.2017

III spotkanie – 18-19.11.2017

IV spotkanie – 25-26.11.2017

V spotkanie – 2-3.12.2017

 

Ramowy program spotkania szkoleniowego:
9:00 – 13:00 szkolenie
13:00 – 14:00 przerwa na lunch
14:00 – 18:00 szkolenie
Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

 

Miejsce prowadzenia zajęć:
Sale wykładowe oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

 

W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

 

Zakres tematyczny kursu:

Czynność bioelektryczna mózgu i powstawanie potencjałów komórkowych. EEG

Wymagane parametry techniczne aparatury. Środowisko pracowni...

więcej...

Data dodania: 2017-06-19

Konferencja "„KLINICZNO - NEUROFIZJOLOGICZNE ASPEKTY SNU W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ”

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

 

W dniu 25 maja 2017 roku odbyła się we Wrocławiu Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej pt. „KLINICZNO - NEUROFIZJOLOGICZNE ASPEKTY SNU W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ” pod Patronatem  Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marka Ziętka.

 

Ta interdyscyplinarna Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Zespół Neurofizjologii Klinicznej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedrę i Klinikę Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Konferencja odbyła się w dniu 25. rocznicy utworzenia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, do którego należą obie Katedry i Kliniki będące współorganizatorami Konferencji, tj. Katedra i Klinika Neurologii oraz Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc. Dodatkowo Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Konferencją tą uczciła 30-lecie oddechowej medycyny snu w Polsce, ponieważ w Pracowni Polisomnografii w tej Klinice od 1987 roku prowadzona jest zarówno diagnostyka zaburzeń oddechowych w czasie...

więcej...

Data dodania: 2016-04-08

Nowe Władze Towarzystwa

W dniu 08 kwietnia 2016 r. odbył się w Gnieźnie Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, na którym wybrano nowe Władze Towarzystwa.

Data dodania: 2016-03-07

Zawiadomienie o Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że dnia 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w czasie drugiego dnia IX Zjazdu PTBS w Gnieźnie o godz. 17:00 (w pierwszym terminie) lub 17:15 (w drugim terminie) odbędzie się w sali A Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.


Planowany porządek zebrania:

1. Powitanie członków.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad, komisji skrutacyjnej i mandatowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa przez zarząd Towarzystwa.

5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu oceny pracy zarządu Towarzystwa.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Towarzystwa.

7. Wybór nowych władz Towarzystwa: prezesa Zarządu Głównego i 7 członków Zarządu Głównego oraz 4 członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa.

9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do organizacji międzynarodowej World Association of Sleep Medicine (WASM).

10. Omówienie głównych kierunków rozwoju oraz działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

11. Dyskusja i...

więcej...

Data dodania: 2016-03-04

Składki 2015

Szanowni Państwo,


Zarząd Towarzystwa uprzejmie przypomina o konieczności regularnego opłacania składek w wysokości 50 zł lub 30 zł dla techników i studentów. Serdecznie dziękujemy osobom, które pamiętają o tej ważnej dla rozwoju naszego Towarzystwa czynności.


Członków zalegających ze składkami prosimy o uregulowanie zaległych składek za ostatnie trzy lata.


Tych z Państwa, którzy planują udział w Zjeździe Towarzystwa w Gnieźnie w dniach 7-9 kwietnia b.r. i chcą skorzystać z obniżonej opłaty zjazdowej dla członków PTBS prosimy o opłacenie również składki za rok 2016 do dnia 31 marca 2016 r.

Data dodania: 2016-02-10

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem I Komunikat

Uprzejmie informujemy, że na stronie Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (www.pulmonologia-um-poznan.pl) został udostępniony I Komunikat na temat IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Gniezno, 7-9 kwietnia, 2016 r.

Na stronie jest również możliwość zgłoszenia prac oryginalnych.

Termin zgłaszania prac: do dnia 22 lutego 2016 roku

Data dodania: 2015-12-11

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Zarząd Towarzystwa z przyjemnością informuje, że w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie odbędzie się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Miejsce obrad

Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie

Temat Zjazdu:

Sen i jego zaburzenia – wyzwania zdrowotne i społeczne

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biuro Organizacyjne:

pharma2pharma Sp. z o.o.

 

Więcej szczegółów i pierwszy komunikat o Zjeździe opublikujemy wkrótce

1 2 3 4 Powrót

created by PW